Hantering av personuppgifter

Vi värnar om våra kunders och anställdas personliga integritet och vill att du ska känna dig trygg i hur vi hanterar dina personuppgifter. Därför är vi öppna med hur vi samlar in, behandlar och delar med oss av den information om dig som vi sparar hos oss.

GDPR (General Data Protection Regulation) är en ny dataskyddslag som ersätter den svenska personuppgiftslagen (PuL). GDPR börjar gälla inom hela EU den 25 maj 2018. Mycket är sig likt men kraven på hur personuppgifter får behandlas skärps.

 

Vilka regler gäller för hur vi hanterar dina uppgifter

Det är EU-förordningen GDPR (General Data Protection Regulation 2016/379) som reglerar hur vi får behandla dina personuppgifter. Förordningen träder i kraft den 25 maj 2018 för alla medlemsländer i EU samtidigt. I Sverige ersätter den nya lagen PuL (Personuppgiftslagen).

 

Vad är en personuppgift

All information som kan kopplas till en enskild individ är en personuppgift, tex namn, foto, personnummer och adress.

 

Vem behandlar dina uppgifter hos oss

Personuppgiftsansvarig för behandling av personuppgifter hos Eskilstuna Byggtjänst AB org nr:556267-4456.

 

Vad använder vi dina uppgifter till

Eskilstuna Byggtjänst AB behandlar och registrerar personuppgifter som du/ni har lämnat till oss.

Våra kunders uppgifter använder vi oss av i samband med att vi utför av er beställt byggnadsarbete. Beställning av arbete sker skriftligen via en av oss framtagen svarstalong där vi informerar om hur vi hanterar av er lämnade uppgifter. Efter utfört arbete fakturerar vi er för detta och enligt gällande bokföringslag (SFS 1999:1078) sparas detta i 7 år.

Våra anställdas personuppgifter registreras och sparas i vårt löneregister och används för att kunna betala ut löner. Vi har även ett register över våra anställdas anhöriga som vi kan använda vid olika incidenter då vi snabbt måste får tag på närmast anhörig.

Vi registrerar inga känsliga personuppgifter.

 

Hur länge kommer vi att behandla dina uppgifter

Dina personuppgifter behandlas för att hantera och fullgöra avtal med dig och för åtgärder som har begärts innan och efter att avtal har ingåtts. Behandling av personuppgifter sker även för att Eskilstuna Byggtjänst AB ska kunna fullgöra sina rättsliga förpliktelser enligt lag eller andra bestämmelser.

 

Dina rättigheter

Du har rätt att få information om vilka personuppgifter som förekommer om dig i Eskilstuna Byggtjänst AB:s verksamhet.

Om du vill veta vilka uppgifter vi behandlar om dig, kan du lämna eller skicka en skriftlig och av dig undertecknad begäran om det till oss på den adress som anges nedan under \"kontakt\". Vi kommer att lämna ut uppgifter till dig inom en månad från att vi har mottagit din förfrågan.

Till samma adress kan du anmäla om du anser att en uppgift om dig är felaktig eller missvisande då bör du höra av dig på en gång.

Förutom rätten att få ett registerutdrag och att få personuppgifter rättade, har du i vissa fall också rätt att invända mot behandlingen eller kräva att personuppgifterna raderas.

Du har också rätt att återkalla eventuellt samtycke som du har gett. Du återkallar ditt samtycke genom att kontakta Eskilstuna Byggtjänst AB på den adress som anges nedan. Vår behandling kommer då att upphöra från det datumet som ditt återkallande är mottaget och registrerat hos oss.

Du har enligt dataskyddslagstiftningen rätt att lämna klagomål angående behandling av dina personuppgifter till Datainspektionen. Du når dem via e-postadressen datainspektionen@datainspektionen.se

Mer information om gällande dataskyddslagstiftning finns påwww.datainspektionen.se

 

Kontaktuppgifter Personuppgiftsansvarig

Eskilstuna Byggtjänst AB
Stålbergsvägen 13
632 21 Eskilstuna

Organisationsnummer: 556267-4456
Telefon: 016-51 81 20
E-post: info@eabyggtjanst.se

Inställningar för cookies
Vår webbsida använder cookies för att hemsidan och våra tjänster ska fungera som de ska. Cookies hjälper oss att förbättra användarvänligheten för dig som besökare, och därför är vissa cookies nödvändiga för att webbsidan ska vara fullt fungerande. Nedan kan du läsa mer om våra cookies och vilka som är valbara.
Inställningar för samtycke
Inställningar för samtycke
Nödvändiga cookies
Dessa cookies används då våra besökare använder en funktion på vår webbplats och är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera fullt ut. Dessa cookies kan därför inte stängas av. Cookies används exempelvis då du fyller i ett formulär eller skapar ett konto och lagrar ingen personlig identifierbar information.
Prestanda cookies
Denna typ av cookie hjälper oss att följa antal besök på vår webbsida och hur våra användare hittade till oss. Vi använder cookies till att mäta och analysera för att exempelvis kunna förbättra användarvänligheten på vår webbplats. Vi kan med hjälp av våra insamlade cookies analysera hur användaren navigerar på webbplatsen, och ta bort irrelevanta sidor och information för att skapa ett så användbart material för våra kunder som möjligt. Den information som vi sparar är exempelvis vilka produktsidor som du besöker.
Marknadsföring
Dessa cookies används för att kunna analysera hur vi kan marknadsföra våra produkter och tjänster. Insamlingen av cookies kan exempelvis hjälpa oss att anpassa annonser till våra besökare baserat på dess tidigare användning av våra tjänster.